Recerca, divulgació i creació a l'entorn sonor natural


- Tallers i materials didàctics per mapes sonors de la natural amb Eloisa Matheu.

- Tallers d'albirament de cetacis i escolta subacuàtica a bord d'un veler

- Tallers d'escolta i enregistrament d'ambients naturals

Treball artístic amb enregistraments de camp

- Soundwalk BCN

Mapa Sonor de la Barceloneta (Barceloneta Sonora)