ShhhhVer esta publicación en Instagram

Podcast11_ ILARIA SARTORI Escoltadora / Listener / El Silenci per mi és… consciència, atenció, concentració en la calma. El silenci és presència. El silenci són les meravelles creades o descobertes a través de la quietud. / En la meva professió... el silenci és la condició necessària per a escoltar, gravar, manipular, investigar, pensar, experimentar, compartir el so. El silenci viu en el so. No obstant això, parlar pel silenci és com lluitar per la pau. / Una imatge de Silenci per mi … és el mar. L'horitzó d'un mar en calma vist des d'un veler, la superfície de les ones vista des de dins de l'aigua. / Silence to me is… consciousness, attention, concentration in calm. Silence is presence. Silence are the wonders created by or discovered through stillness. / In my profession... silence is the necessary condition for listening, recording, manipulating, researching, thinking, experiencing, sharing sound. Silence lives in sound. Yet talking for silence is like fighting for peace. / An image of Silence for me…is the sea. The horizon of a calm sea as seen from as sailboat, the surface of the waves as seen from underwater. www.silencis.org @dadabarcelona @ilaria_monsdesons #art #silenci #silence #silencis #silences #podcast #silencis_al Territori #creative #performance #escenografia #scenography #arquitectura #architecture #dansa #dance #disseny #design #literatura #literature #teatre #theater #música #music #educació #education #cultura #culture #llum #light

Una publicación compartida de DadàBarcelona (@dadabarcelona) el